Οικιακός Εξοπλισμός

Total Support Food Preparation 3 έτη
990808
23.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
20.08
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: Ναι

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Total Support Food Preparation 3 έτη
990811
64.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
53.78
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: Ναι

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Total Support Food Preparation 3 έτη
990810
54.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
45.38
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: Ναι

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Total Support Rest Kitchen SDA 3 έτη
990817
64.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
53.78
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Total Support Food Preparation 3 έτη
990809
34.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
28.57
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: Ναι

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Total Support Food Preparation 3 έτη
990812
89.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
74.79
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: Ναι

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Total Support Food Preparation 3 έτη
990807
12.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
10.08
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας: Ναι

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

T/S FLOORCARE SDA 3X/Z6 >801
931079
119.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
100.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Δες τα καταστήματα
T/S FOOD PREPARATION SDA 3X/Z6 >801
931080
119.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
100.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Δες τα καταστήματα
T/S REST KITCHEN SDA 3X/Z6 >801
931081
119.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
100.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 3 έτη

Άμεσες Αντικαταστάσεις: 3

Δες τα καταστήματα
10 Προϊόντα
Σύγκριση