Δωρεάν Ανακύκλωση Συσκευών

Τι μπορώ να ανακυκλώσω;

Παραλαμβάνουμε και προωθούμε προς ανακύκλωση ΔΩΡΕΑΝ κάθε συσκευή σε οποιοδήποτε κατάστημά μας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προυποθέσεις:

  • Οι συσκευές να μη βρίσκονται σε λειτουργία
  • Οι συσκευές να είναι αποσυνδεμένες
  • Να είναι καθαρές (πχ: τα ψυγεία να μην έχουν πάγους ή νερό)
  • Να βρίσκονται σε προσβάσιμο σημείο
  • Να έχουν αποξηλωθεί όσες συσκευές ήταν εντοιχισμένες κατά την διάρκεια της χρήσης τους

Πώς μπορώ να κάνω
και εγώ ανακύκλωση;

Γιατί να ανακυκλώσω
τις παλιές μου συσκευές;

Η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών είναι σημαντική τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας όσο για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας μας και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Είναι λοιπόν σημαντικό οι συσκευές να μην καταλήγουν στα σκουπίδια ή τις χωματερές.

Οφέλη ανακύκλωσης:

Κάνε το καλό, ρίξτο…
στην ανακύκλωση!

Θες να ανακυκλώσουμε τη συσκευή σου;