Νέα γενιά iPad Pro!

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 128GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 12.9

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 128GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 128GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 128GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Υποστηρίζεται 4G+

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 128GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Υποστηρίζεται 4G+

Λειτουργικό: iOS Tablet

Διαθέσιμο για αποστολή

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 12.9

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 128GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Υποστηρίζεται 4G+

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 12.9

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 128GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Υποστηρίζεται 4G+

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 12.9

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 128GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 256 GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 512 GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 1TB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 256 GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 512 GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 12.9

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 256 GB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 11

Πλήθος Πυρήνων: Octa Core

Χωρητικότητα: 1TB

Δίκτυο Σύνδεσης: Δεν υποστηρίζεται

Λειτουργικό: iOS Tablet

Κατόπιν Παραγγελίας
32 Προϊόντα
Σύγκριση