Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Jinko/Huawei 3.3 kW Μονοφασικό με Μπαταρία
287867

Ιστορικό τιμής

10850.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

8750.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 3.3

Τύπος Inverter: Μονοφασικό

Μπαταρία: Ναι

Τάση Μπαταρίας: 450V

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 6

Jinko/Huawei 4.95kW Μονοφασικό με Μπαταρία
287868

Ιστορικό τιμής

12250.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

9879.03
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 4.95

Τύπος Inverter: Μονοφασικό

Μπαταρία: Ναι

Τάση Μπαταρίας: 450V

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 9

Jinko/Huawei 3.3kW Τριφασικό με Μπαταρία
287869

Ιστορικό τιμής

11350.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

9153.23
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 3.3

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Ναι

Τάση Μπαταρίας: 450V

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 6

Jinko/Huawei 4.95kW Τριφασικό με Μπαταρία
287910

Ιστορικό τιμής

12550.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

10120.97
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 4.95

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Ναι

Τάση Μπαταρίας: 450V

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 9

Jinko/Huawei 6.6kW Τριφασικό με Μπαταρία
287911

Ιστορικό τιμής

17500.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

14112.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 6.6

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Ναι

Τάση Μπαταρίας: 450V

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 12

Jinko/Huawei 7.7kW Τριφασικό με Μπαταρία
287912

Ιστορικό τιμής

18550.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

14959.68
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 7.7

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Ναι

Τάση Μπαταρίας: 450V

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 14

Jinko/Huawei 9.9kW Τριφασικό με Μπαταρία
287913

Ιστορικό τιμής

20700.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

16693.55
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 9.9

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Ναι

Τάση Μπαταρίας: 450V

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 18

Jinko/Huawei 3.3kW Μονοφασικό
287914

Ιστορικό τιμής

6250.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

5040.32
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 3.3

Τύπος Inverter: Μονοφασικό

Μπαταρία: Όχι

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 6

Ισχύς Πάνελ: 550watt

Jinko/Huawei 4.95kW Μονοφασικό
287915

Ιστορικό τιμής

7680.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

6193.55
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 4.95

Τύπος Inverter: Μονοφασικό

Μπαταρία: Όχι

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 9

Ισχύς Πάνελ: 550watt

Jinko/Huawei 3.3kW Τριφασικό
287916

Ιστορικό τιμής

6690.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

5395.16
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 3.3

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Όχι

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 6

Ισχύς Πάνελ: 550watt

Jinko/Huawei 4.95kW Τριφασικό
287917

Ιστορικό τιμής

7900.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

6370.97
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 4.95

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Όχι

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 9

Ισχύς Πάνελ: 550watt

Jinko/Huawei 6.6kW Τριφασικό
287918

Ιστορικό τιμής

9650.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

7782.26
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 6.6

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Όχι

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 12

Ισχύς Πάνελ: 550watt

Jinko/Huawei 7.7kW Τριφασικό
287919

Ιστορικό τιμής

10700.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

8629.03
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 7.7

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Όχι

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 14

Ισχύς Πάνελ: 550watt

Jinko/Huawei 9.9kW Τριφασικό
287920

Ιστορικό τιμής

12900.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ιστορικό τιμής

10403.23
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ονομαστικής Ισχύς Εγκατάστασης (kW): 9.9

Τύπος Inverter: Τριφασικό

Μπαταρία: Όχι

Αριθμός Πλαισίων (τμχ): 18

Ισχύς Πάνελ: 550watt

14 Προϊόντα