Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Drone

Εκπαίδευση Drone A1-A3 EASA Course
930756
49.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
40.24
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαδικτυακό Περιεχόμενο Εξετάσεων : Ναι

Σεμινάριο με Ζωντανή Καθοδήγηση Εκπαιδευτή : Ναι

Διαδικτυακές Εξετάσεις : Ναι

Τύπος Εκπαίδευσης : Θεωρητική

Αναμένεται Σύντομα
Εκπαίδευση Drone A2 EASA Course
930757
49.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
40.24
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαδικτυακό Περιεχόμενο Εξετάσεων : Ναι

Σεμινάριο με Ζωντανή Καθοδήγηση Εκπαιδευτή : Ναι

Διαδικτυακές Εξετάσεις : Ναι

Τύπος Εκπαίδευσης : Θεωρητική

Αναμένεται Σύντομα
Πρακτική εκπαίδευση πτήσης Drone
930758
99.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
80.56
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τηλεφωνική Επικοινωνία για την Οριστικοποίηση του Ραντεβού : Ναι

Ενημέρωση για την Σωστή Χρήση του Drone : Ναι

Συμβουλές για την Σωστή Συντήρηση του Drone : Ναι

Πρακτική Εξάσκηση Πτήσης Drone : Ναι

Τύπος Εκπαίδευσης : Πρακτική

Αναμένεται Σύντομα
Πρακτική εκπαίδευση με Tello Drone
930759
49.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
40.24
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Από Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή: Ναι

Τηλεφωνική Επικοινωνία για την Οριστικοποίηση του Ραντεβού : Ναι

Ενημέρωση για την Σωστή Χρήση του Drone : Ναι

Συμβουλές για την Σωστή Συντήρηση του Drone : Ναι

Πρακτική Εξάσκηση Πτήσης Drone : Ναι

Αναμένεται Σύντομα
Μαθήματα Scratch με Tello Drone
930760
149.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
120.89
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Από Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή: Ναι

Τηλεφωνική Επικοινωνία για την Οριστικοποίηση του Ραντεβού : Ναι

Ενημέρωση για την Σωστή Χρήση του Drone : Ναι

Συμβουλές για την Σωστή Συντήρηση του Drone : Ναι

Πρακτική Εξάσκηση Πτήσης Drone : Ναι

Αναμένεται Σύντομα
Μαθήματα Python με Tello Drone
930761
199.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
161.21
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Από Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή: Ναι

Τηλεφωνική Επικοινωνία για την Οριστικοποίηση του Ραντεβού : Ναι

Ενημέρωση για την Σωστή Χρήση του Drone : Ναι

Συμβουλές για την Σωστή Συντήρηση του Drone : Ναι

Πρακτική Εξάσκηση Πτήσης Drone : Ναι

Αναμένεται Σύντομα
Εκπαίδευση Drone Α1-Α3 & A2 EASA Course
930980
49.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
39.52
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαδικτυακό Περιεχόμενο Εξετάσεων : Ναι

Σεμινάριο με Ζωντανή Καθοδήγηση Εκπαιδευτή : Ναι

Διαδικτυακές Εξετάσεις : Ναι

Αναμένεται Σύντομα
Εκπαίδευση Drone Α1-Α3 & A2 EASA Course & Πρακτική πτήσης
930981
89.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
71.77
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαδικτυακό Περιεχόμενο Εξετάσεων : Ναι

Σεμινάριο με Ζωντανή Καθοδήγηση Εκπαιδευτή : Ναι

Διαδικτυακές Εξετάσεις : Ναι

Αναμένεται Σύντομα
8 Προϊόντα
Σύγκριση