Πολυκουζινάκια για Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: 100 x 60 x 5.5 cm

Εστίες: Εμαγιέ

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για αποστολή

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: Ελεύθερης Τοποθέτησης

Εστίες: Εμαγιέ

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για αποστολή

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: 120 x 60 x 5.5 cm

Εστίες: Εμαγιέ

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: 120 x 60 x 5.5 cm

Εστίες: Κεραμικές

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: Ελεύθερης Τοποθέτησης

Εστίες: Εμαγιέ

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: Ελεύθερης Τοποθέτησης

Εστίες: Εμαγιέ

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: Ελεύθερης Τοποθέτησης

Εστίες: Εμαγιέ

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: Ελεύθερης Τοποθέτησης

Εστίες: Εμαγιέ

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Διαστάσεις Εντoιχισμού σε cm: Ελεύθερης Τοποθέτησης

Εστίες: Εμαγιέ

Αριθμός Εστιών: 2

Διακόπτες: Σταθεροί

Επίπεδα Λειτουργίας: 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

9 Προϊόντα
Σύγκριση