Ψυγεία Βιτρίνες

Χωρητικότητα σε lt: 55 lt

Ύψος σε (m): 0.67

Πλάτος: 43.9 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7 °C

Διαθέσιμο για αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 68 lt

Πλάτος: 94 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0°C -+7°C T=32°C/RH 65%

Εξατμιστής: Fin & Tube

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 97 lt

Ύψος σε (m): 0.84

Πλάτος: 50 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 10 °C

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 130 lt

Ύψος σε (m): 0.85

Πλάτος: 56 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 6-14

Διαθέσιμο για αποστολή

Χωρητικότητα σε lt: 160 lt

Ύψος σε (m): 1.88

Πλάτος: 40 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 208 lt

Ύψος σε (m): 0.90

Πλάτος: 84 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 10

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 160 lt

Ύψος σε (m): 1.80

Πλάτος: 40 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0-7

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 68 lt

Ύψος σε (m): 0.90

Πλάτος: 40 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 2 - 6 Βαθμοί κελσίου

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 350 lt

Ύψος σε (m): 0.865

Πλάτος: 135 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 10 °C

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 58 lt

Ύψος σε (m): 0.81

Πλάτος: 45 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0-12

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 68 lt

Ύψος σε (m): 0.89

Πλάτος: 45 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0-12

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 450 lt

Ύψος σε (m): 2.00

Πλάτος: 60 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0°C -+7°C T=35°C/RH 65%

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 300 lt

Ύψος σε (m): 1.71

Πλάτος: 53 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0 °C -10 °C T=32oC/RH 70%

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 350 lt

Ύψος σε (m): 1.85

Πλάτος: 62 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: +2°C ~+6°C

Κατόπιν Παραγγελίας

Χωρητικότητα σε lt: 400 lt

Ύψος σε (m): 2.00

Πλάτος: 62 cm

Μοτέρ: 1

Θερμοκρασία: 0~ + 7

Κατόπιν Παραγγελίας
30 Προϊόντα
Σύγκριση