Τηλεσκόπια

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 60

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 700

Εστιακός Λόγος (f/): 12

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 70

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 400

Εστιακός Λόγος (f/): 5.71

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 70

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 400

Εστιακός Λόγος (f/): 5.7

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 70

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 900

Εστιακός Λόγος (f/): 12,86

Στήριξη: CG-2 Ισημερινή

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Κατοπτρικό Newtonian (Νευτώνιο)

Διάμετρος: 114

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 1000

Εστιακός Λόγος (f/): 8,7

Στήριξη: EQ1 Ισημερινή

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 70

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 700

Εστιακός Λόγος (f/): 10

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Κατοπτρικό Newtonian (Νευτώνιο)

Διάμετρος: 127

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 1000

Εστιακός Λόγος (f/): 7,87

Στήριξη: Ισημερινή

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Κατοπτρικό Newtonian (Νευτώνιο)

Διάμετρος: 130

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 650

Εστιακός Λόγος (f/): 5

Στήριξη: CG-3 Ισημερινή

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Κατοπτρικό Newtonian (Νευτώνιο)

Διάμετρος: 114

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 100

Εστιακός Λόγος (f/): 8,77

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή Ρομποτική GoTo

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Καταδιοπτρικό Maksutov-Cassegrain

Διάμετρος: 102

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 1325

Εστιακός Λόγος (f/): 13

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή Ρομποτική AZ GoTo WiFi

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Καταδιοπτρικό Schimdt-Cassegrain

Διάμετρος: 125

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 1250

Εστιακός Λόγος (f/): 10

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή Ρομποτική AZ GoTo WiFi

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία

Οπτικός Σχεδιασμός: Καταδιοπτρικό Schimdt-Cassegrain

Διάμετρος: 203

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 2032

Εστιακός Λόγος (f/): 10

Στήριξη: Advanced VX Ισημερινή, Ρομποτική

Διαθέσιμο – Ειδική Παραγγελία
12 Προϊόντα
Σύγκριση