Τηλεσκόπια

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 50

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 360

Εστιακός Λόγος (f/): 7,2

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή

Διαθέσιμο για Αποστολή

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 60

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 700

Εστιακός Λόγος (f/): 12

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή

Διαθέσιμο για αποστολή

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 70

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 400

Εστιακός Λόγος (f/): 5,7

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή

Διαθέσιμο για Αποστολή

Οπτικός Σχεδιασμός: Κατοπτρικό Newtonian (Νευτώνιο)

Διάμετρος: 114

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 1000

Εστιακός Λόγος (f/): 8,7

Στήριξη: EQ1 Ισημερινή

Διαθέσιμο για αποστολή

Οπτικός Σχεδιασμός: Διοπτρικό Αχρωματικό

Διάμετρος: 70

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 700

Εστιακός Λόγος (f/): 10

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή

Διαθέσιμο για αποστολή

Οπτικός Σχεδιασμός: Κατοπτρικό Newtonian (Νευτώνιο)

Διάμετρος: 127

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 1000

Εστιακός Λόγος (f/): 7,87

Στήριξη: Ισημερινή

Διαθέσιμο για Αποστολή

Οπτικός Σχεδιασμός: Κατοπτρικό Maksutov-Newtonian

Διάμετρος: 127

Εστιακή Απόσταση - F (mm): 1500

Εστιακός Λόγος (f/): 11,8

Στήριξη: Αλταζιμουθιακή Ρομποτική GoTo

Διαθέσιμο για Αποστολή

7 Προϊόντα
Σύγκριση