Τύπος: Αποστράγγισης για καθαρά νερά

Ισχύς (Watt): 250

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 7000

Μέγιστη Πίεση (bar): 0,6

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για αποστολή

Τύπος: Πιεστικό συγκρότημα με βαρελάκι

Ισχύς (Watt): 650

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 2800

Μέγιστη Πίεση (bar): 4

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για αποστολή

Τύπος: Αποστράγγισης για καθαρά νερά

Ισχύς (Watt): 300

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 7000

Μέγιστη Πίεση (bar): 0,5

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Αποστράγγισης για ακάθαρτα νερά

Ισχύς (Watt): 300

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 7000

Μέγιστη Πίεση (bar): 0,5

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Επιφάνειας

Ισχύς (Watt): 600

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 3100

Μέγιστη Πίεση (bar): 3,6

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Επιφάνειας

Ισχύς (Watt): 800

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 3600

Μέγιστη Πίεση (bar): 4,1

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Αποστράγγισης για καθαρά νερά

Ισχύς (Watt): 320

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 9000

Μέγιστη Πίεση (bar): 0,7

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Αποστράγγισης για ακάθαρτα νερά

Ισχύς (Watt): 380

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 8300

Μέγιστη Πίεση (bar): 0,6

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Επιφάνειας

Ισχύς (Watt): 1100

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 4000

Μέγιστη Πίεση (bar): 4,5

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Βυθιζόμενη

Ισχύς (Watt): 900

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 5500

Μέγιστη Πίεση (bar): 3

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): Δεν διαθέτει

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Πιεστικό συγκρότημα χωρίς βαρελάκι

Ισχύς (Watt): 800

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 3500

Μέγιστη Πίεση (bar): 4

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 7

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Αποστράγγισης για ακάθαρτα νερά

Ισχύς (Watt): 1050

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 20000

Μέγιστη Πίεση (bar): 1,1

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Πιεστικό συγκρότημα χωρίς βαρελάκι

Ισχύς (Watt): 1100

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 4000

Μέγιστη Πίεση (bar): 4,5

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Πιεστικό συγκρότημα με βαρελάκι

Ισχύς (Watt): 850

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 3500

Μέγιστη Πίεση (bar): 4,5

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): 8

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος: Βυθιζόμενη

Ισχύς (Watt): 1000

Μέγ. Ικανότητα Άντλησης (Lt/h): 6000

Μέγιστη Πίεση (bar): 4

Μέγ. Βάθος Αναρρόφησης (m): Δεν διαθέτει

Διαθέσιμο για Αποστολή

19 Προϊόντα
Σύγκριση