Ηλεκτρική Ενέργεια

ΗΡΩΝ Generous Home
930670
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,698€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,1224€

ΗΡΩΝ Generous Business S
930671
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,698€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,1604€

ΗΡΩΝ Generous Business L
930672
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,698€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,1604€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό Maxi Free Basic
930673
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,594€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,138€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό Fixed
930480
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,3500

Επιπλέον Προσφορές - Σχόλια: Σταθερή Τιμή για καλύτερη πρόβλεψη λογαριασμού.

Site: https://www.fysikoaerioellados.gr/

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Business 1 Maxi Free Basic
930676
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,602€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,184€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Business 2 Maxi Free Basic
930677
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,597€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,189€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Business NY Maxi Free Basic
930678
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,597€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,189€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό Maxi Free
930679
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,606€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,15€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Business 1 Maxi Free
930690
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,608€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,190€

10 Προϊόντα
Σύγκριση