Ξενοδοχειακές Τηλεφωνικές Συσκευές

Τύπος Σύνδεσης: Analog

Power Over Ethernet: Δεν διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: 0

Γραμμές: 1

Διαθέσιμο για Αποστολή

Τύπος Σύνδεσης: Analog

Power Over Ethernet: Δεν διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: 0

Γραμμές: 1

Διαθέσιμο για αποστολή

Τύπος Σύνδεσης: Analog

Power Over Ethernet: Δεν διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: 1

Γραμμές: 1

Διαθέσιμο για αποστολή

Τύπος Σύνδεσης: Analog

Σύνδεση Δικτύου: 100Mbps

Power Over Ethernet: Δεν διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: 0

Κατόπιν Παραγγελίας

Τύπος Σύνδεσης: Analog

Power Over Ethernet: Δεν διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: 6

Γραμμές: 1

Διαθέσιμο για αποστολή

Τύπος Σύνδεσης: Analog

Power Over Ethernet: Δεν διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: 6

Γραμμές: 1

Διαθέσιμο για αποστολή

6 Προϊόντα
Σύγκριση