Τηλεφωνικές Συσκευές IP

Τύπος Σύνδεσης: SIP

Σύνδεση Δικτύου: 100Mbps

Power Over Ethernet: Διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: 0

Διαθέσιμο για αποστολή

Τύπος Σύνδεσης: SIP

Σύνδεση Δικτύου: 1Gbps

Power Over Ethernet: Διαθέτει

Headset: Υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: Δυνατότητα Διαμόρφωσης

Κατόπιν Παραγγελίας

Τύπος Σύνδεσης: Analog

Σύνδεση Δικτύου: 100Mbps

Power Over Ethernet: Δεν διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: Δυνατότητα Διαμόρφωσης

Κατόπιν Παραγγελίας

Τύπος Σύνδεσης: H.323

Σύνδεση Δικτύου: 1Gbps

Power Over Ethernet: Διαθέτει

Headset: Δεν υποστηρίζεται

Προγραμματιζόμενα κουμπιά: Δυνατότητα Διαμόρφωσης

Κατόπιν Παραγγελίας

4 Προϊόντα
Σύγκριση