Πρωτοβουλίες στήριξης δικαιούχων προγράμματος Αρωγή Πυροπλήκτων