Εγώ για πλυντήριο πήγα... Πώς κατέληξα με τέτοιο εξοπλισμό;