Αναβάθμιση Laptop

Εγγύηση Εγκατάστασης: 3 Μήνες

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Εγγύηση Εγκατάστασης: 3 Μήνες

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Εγγύηση Εγκατάστασης: 3 Μήνες

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Εγγύηση Εγκατάστασης: 3 Μήνες

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Έλεγχος καλής λειτουργίας: Ναι

7 Προϊόντα
Σύγκριση