Εγκατάσταση Ανεμιστήρα

Εγκατάσταση: Εντός 2 ημερών απο την παράδοση

Χιλιομετρική Επιβάρυνση: Καμία

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι (εκτός Αρκαδίας)

Εγγύηση Εγκατάστασης: 3 Μήνες

Επιπλέον: Επίδειξη των βασικών λειτουργιών της συσκευής

1 Προϊόντα
Σύγκριση