Εγκατάσταση Κουζίνας

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Ανταπόκριση τεχνικού εντός 24 ωρών απο την παράδοση της συσκευής: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

3 μήνες εγγύηση εγκατάστασης.: Ναι

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Κατηγορία Συσκευής: Κουζίνα

Ανταπόκριση τεχνικού εντός 24 ωρών απο την παράδοση της συσκευής: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Ανταπόκριση τεχνικού εντός 24 ωρών απο την παράδοση της συσκευής: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

3 μήνες εγγύηση εγκατάστασης.: Ναι

3 Προϊόντα
Σύγκριση