Πως διαβάζουμε την ενεργειακή ετικέτα!

Βρες τη σκούπα που καλύπτει τις ανάγκες σου.
ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗ
ΣΚΟΥΠΑ ΣΟΥ
Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα
Η σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης που, από τον Σεπτέμβριο του 2014, πλέον περιλαμβάνεται και στις ηλεκτρικές σκούπες, είναι ένας από τους βασικούς οδηγούς στην επιλογή της ιδανικής σκούπας. Χάρη στο ενεργειακό ταμπελάκι μπορείς να συγκρίνεις τα ίδια χαρακτηριστικά προϊόντος σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες, για πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη εμπειρία αγοράς.
Ποιες σκούπες καλύπτει
Πρακτικά, όλες τις ηλεκτρικές σκούπες με καλώδιο, δηλαδή όσες ηλεκτροδοτούνται απευθείας από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για αυτές τις σκούπες, η Ε.Ε. έχει επιβάλει εδώ και μία τετραετία την ενεργειακή “ετικέτα”, όπως και συγκεκριμένα ελάχιστα όρια στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όσα προϊόντα κυκλοφόρησαν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 έχουν νέα “ετικέτα” και υπόκεινται σε καινούρια ή πιο αυστηρά κριτήρια για τις προδιαγραφές τους.
Προφανώς, οι αλλαγές δεν αφορούν τις κατηγορίες συσκευών που δεν υπάγονταν μέχρι σήμερα στον κοινοτικό κανονισμό για τις ηλεκτρικές σκούπες. Αυτές είναι οι σκούπες ανεξαρτήτως μεγέθους που λειτουργούν με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, στις οποίες δηλαδή η σύνδεση σε πρίζα (είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω βάσης φόρτισης) χρησιμοποιείται μόνο για να αναπληρώσει την ηλεκτρική ενέργεια στην μπαταρία. Επίσης, δεν αφορούν τις ρομποτικές σκούπες, τα προϊόντα που απορροφούν υγρά (είτε σε συνδυασμό με την απορρόφηση στερεών είτε όχι), τις ηλεκτρικές παρκετέζες, τις πλυντικές σκούπες, και τα μοντέλα για εξωτερικούς χώρους.
Τι περιλαμβάνει η ετικέτα
Στην ετικέτα εμφανίζονται: το όνομα και η μάρκα κατασκευαστή, το μοντέλο και, στη συνέχεια, ο δείκτης ενεργειακής κλάσης του εκάστοτε μοντέλου ηλεκτρικής σκούπας , που δείχνει πόσο αποδοτική είναι κάθε σκούπα στην κατανάλωση ρεύματος. Μάλιστα, μετά το Σεπτέμβριο του 2017, έχει τεθεί σε εφαρμογή μία νέα ετικέτα, με διαφορετική κλίμακα ενεργειακών κλάσεων, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυστηροποιήσει τα ελάχιστα όρια για τις ηλεκτρικές σκούπες, ενώ θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να διακρίνουν τις διαφορές που έχουν στην κατανάλωση ακόμη και τα λιγότερο ενεργοβόρα μοντέλα.
Έτσι, στη νέα ετικέτα, ο δείκτης χωρίζεται σε 7 κατηγορίες, ξεκινώντας από την D (μεγαλύτερη κατανάλωση) και φθάνοντας μέχρι την Α+++ (καλύτερη ενεργειακή “συμπεριφορά”).
Όσον αφορά τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρέχει η ετικέτα, η νέα εκδοχή της δε διαφέρει από την παλιά. Επομένως, ακριβώς κάτω από το δείκτη ενεργειακής κλάσης, υπάρχει η αναφορά της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας σε KWh (κιλοβατώρες) η οποία υπολογίζεται για ένα μέσο νοικοκυριό (επιφ. 87m2 και με συχνότητα 50 φορές το χρόνο) και τα επίπεδα θορύβου: πληροφορία που γνωστοποιεί την ένταση του ήχου μιας ηλεκτρικής σκούπας σε dB(A).
Στη συνέχεια ακολουθούν: η κλάση επανεκπομπής σκόνης, δείκτης που δείχνει πόσο καθαρός είναι ο αέρας που εξέρχεται από τη σκούπα, η κλάση απόδοσης καθαρισμού σε πάτωμα, που περιγράφει την ποσότητα σκόνης που αφαιρείται από αρμούς και διάκενα με τυποποιημένη δοκιμή σε πάτωμα και τέλος, η κλάση απόδοσης καθαρισμού στο χαλί, που περιγράφει το πόσο καλά η σκούπα αναρροφά τη σκόνη με τυποποιημένη δοκιμή σε χαλί.
Δείκτης απορροφητικότητας
Ο δείκτης αυτός χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες, το δείκτη απορροφητικότητας σκόνης από χαλιά και αντίστοιχα από πατώματα. Και οι δυο αυτοί δείκτες χρησιμοποιούν την κλίμακα αξιολόγησης από A έως G, με το δείκτη A να είναι πάντα ο καλύτερος.
Image Map
Δείκτης απορροφητικότητας (απόδοσης) σε χαλί
Ο δείκτης απορροφητικότητας σκόνης από χαλιά είναι ίσως ο σημαντικότερος από τους δύο δείκτες που αναφέραμε και αυτό γιατί τα χαλιά είναι πάντα δυσκολότερα στον καθαρισμό. Όσο καλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερα μπορεί η σκούπα να καθαρίσει ένα χαλί, έχοντας την ικανότητα να φτάσει στα βαθύτερα σημεία του χαλιού και να απορροφήσει τη βρωμιά που έχει κατακαθίσει κοντά στο πέλμα.
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Σεπτέμβριο του 2014, κάθε σκούπα έπρεπε να μπορεί να απορροφήσει κατ’ ελάχιστο, το 70% της σκόνης που βρίσκεται σε ένα χαλί. Αυτό σήμαινε ότι, για να κυκλοφορήσει ένα μοντέλο στην Ε.Ε., θα έπρεπε ο δείκτης απορροφητικότητας σκόνης από χαλιά να είναι τουλάχιστον G. Από το Σεπτέμβριο του 2017, το όριο αυτό αυξήθηκε στο 75%. Επομένως, όλες οι σκούπες θα πρέπει να έχουν δείκτη τουλάχιστον Ε.
Συνολικά, μία ηλεκτρική σκούπα με Α δείκτη απόδοσης σε χαλί μπορεί να απορροφήσει έως 571 γραμμάρια περισσότερη σκόνη σε σχέση με μία που έχει δείκτη Ε. Επιπλέον, καλύτερος δείκτης απορροφητικότητας σημαίνει και ταχύτερο καθάρισμα, αφού για παράδειγμα μια σκούπα με δείκτη Α κάνει 50% ταχύτερο σκούπισμα από μία με δείκτη Ε.
Δείκτης απορροφητικότητας (απόδοσης) σε δάπεδο
Η ίδια κλίμακα που είδαμε νωρίτερα για την απορρόφηση σε χαλί ισχύει και για το δάπεδο, μόνο που εδώ τα πράγματα είναι ευκολότερα, καθώς ακόμα και οι σκούπες με το χαμηλότερο δείκτη G, έχουν ικανότητα απορρόφησης έως 96% της σκόνης, ενώ τα μοντέλα που έχουν δείκτη D ή καλύτερο προσφέρουν ποσοστά απορροφητικότητας μεγαλύτερα του 100%. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η σκόνη μπορεί να απορροφηθεί και από τις πλαϊνές πλευρές του πέλματος και όχι μόνο από μπροστά.
Και σε αυτή την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση “ανέβασε τον πήχη” από το Σεπτέμβριο του 2017, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο απορρόφησης από το 96% στο 98%.
Επανεκπομπή σκόνης
Όπως πιθανώς να γνωρίζουν οι περισσότεροι, κάθε σκούπα επιστρέφει στο περιβάλλον ένα ποσοστό της σκόνης που απορροφά. Αυτό το ποσοστό μειώνεται όσο καλύτερο είναι το φίλτρο που χρησιμοποιεί η σκούπα και όσο καλύτερα σφραγισμένη είναι αυτή. Ο δείκτης της κατηγορίας χαρακτηρίζεται από βαθμίδες, με τις σκούπες που παίρνουν καλύτερη βαθμολογία A να κάνουν μηδενική επανεκπομπή της σκόνης (της τάξης του 0,02%) ενώ αυτές που παίρνουν τη χειρότερη βαθμολογία G, να επιστρέφουν στο περιβάλλον περισσότερο από το 1% της σκόνης που απορροφούν. Στο σχετικό πίνακα μπορείς να δεις την κατηγοριοποίηση για την τριετία 2014-2017.
Από το Σεπτέμβριο του 2017, η επανεκπομπή σκόνης δεν πρέπει να ξεπερνά το 1%. Επομένως, όσες σκούπες κυκλοφόρησαν από αυτή την ημερομηνία κι έπειτα θα πρέπει να έχουν βαθμολογία τουλάχιστον G και πάνω.
Επίπεδα θορύβου
Πρόκειται για ένα σημαντικό δείκτη, ο οποίος μέσω μιας αριθμητικής τιμής μας αναφέρει την ένταση του θορύβου που παράγει η εκάστοτε σκούπα. Κάθε κατασκευαστής κάνει τις δικές του μετρήσεις σε ιδανικές συνθήκες βάσει προτύπου δοκιμής που ορίζει η Ε.Ε., με την Ε.Ε. να προσαυξάνει την τιμή αυτή κατά 2 μονάδες. Όσο μικρότερη είναι η τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα, τόσο λιγότερο θόρυβο παράγει μια σκούπα.
Για πρώτη φορά από τις 1/9/2017, η Ε.Ε. επιβάλλει ένα μέγιστο όριο στο θόρυβο που προκαλεί μία ηλεκτρική σκούπα. Επομένως, όσα μοντέλα κυκλοφόρησαν από τότε θα πρέπει να μην ξεπερνούν τα 80 dB (ντεσιμπέλ).
Άλλα όρια που εφαρμόζονται από τις 1/9/2017
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν μοντέλα με μοτέρ ισχύος μεγαλύτερης από 900 Watt, ενώ το προηγούμενο όρια ήταν 1600 Watt. Θα πρέπει να γνωρίζεις, πάντως, ότι η μείωση της ισχύος δε σημαίνει πως τα νέα μοντέλα θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα προϊόντα της προηγούμενης “γενιάς”.
Ο λόγος είναι πως η ικανότητα καθαρισμού μίας σκούπας δεν εξαρτάται μόνο από τα Watt του μοτέρ της, αλλά και από τη σχεδίασή της, η οποία επηρεάζει τόσο τη “δύναμη” με την οποία ρουφά ό,τι βρίσκεται κάτω από το πέλμα της, όσο και τον τρόπο με τον οποίο διαχωρίζει στο εσωτερικό της τη σκόνη ή τα υπόλοιπα στερεά, από τον αέρα. Εξάλλου, οι κατασκευαστές προετοιμάζονταν εδώ και καιρό για το καινούριο όριο των 900 Watt, με συνέπεια οι περισσότεροι από αυτούς να έχουν κυκλοφορήσει μοντέλα με μοτέρ ίσης ή και μικρότερης ισχύος, αλλά με εξελιγμένη σχεδίαση ώστε να μην κάνουν “εκπτώσεις” στις επιδόσεις.
Από την ίδια ημερομηνία, έκαναν επίσης “πρεμιέρα” κριτήρια ανθεκτικότητας. Έτσι, στις νέες σκούπες, ο λειτουργικός χρόνος ζωής του κινητήρα θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τις 500 ώρες, ενώ ο εύκαμπτος σωλήνας (εάν διαθέτουν) να μην παρουσιάσει εμφανείς φθορές (δηλαδή να μην “τρυπήσει”) μετά από 40.000 ταλαντώσεις υπό φόρτιση 2,5 κιλών.
Συνοψίζοντας
Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι μια σκούπα που λαμβάνει A στην ενεργειακή κλάση, το δείκτη απορροφητικότητας σε χαλί και το δείκτη απορροφητικότητας σε δάπεδο και ταυτόχρονα έχει χαμηλά επίπεδα θορύβου, είναι η καλύτερη σκούπα που υπάρχει. Τώρα, αν υπάρχει τέτοια ή όχι και ποια είναι αυτή που σου ταιριάζει, θα το ανακαλύψεις μόνος σου, διαβάζοντας και τον υπόλοιπο οδηγό που έχουμε για εσένα!
ΑΠΟΔΟΧΗ

Στο kotsovolos.gr χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του site και την καλύτερη εμπειρία σας. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να αναφερθείτε στην Πολιτική Cookies.