Πίσω στα Καταστήματα
Τo κατάστημα, με βάση την απόφαση των Αρχών, θα βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας από 18 Μαρτίου 2020.