Φυσικό Αέριο

10 Προϊόντα
ΗΡΩΝ Gas Business Flex
902184
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Τιμή Προµήθειας Φυσικού Αερίου με εκπτώσεις (€/kWh): Τιµή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριµηνιαίας Δηµοπρασίας + 0,008) * 0,55

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

ΗΡΩΝ Gas Share Flex
902182
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Κοινόχρηστο

Τιμή Προµήθειας Φυσικού Αερίου με εκπτώσεις (€/kWh): Τιµή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριµηνιαίας Δηµοπρασίας + 0,010) * 0,55

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν διαθέτει

Επιπλέον Προσφορές - Σχόλια: Συνδύασε Ρεύμα (Ρεύμα Οικιακό 902132 ή Ρεύμα Νυχτερινό 902131) & Φυσικό Αέριο (οποιοδήποτε οικιακό πρόγραμμα) για επιπλέον έκπτωση 10% στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος

Ιστοσελίδα Παρόχου: https://www.fysikoaerioellados.gr/

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Αέριο Οικιακό Πλήρες
902138
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Κοινόχρηστο

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Αέριο Οικιακό Κουζίνα
902139
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Αέριο Επαγγελματικό
902141
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

ΗΡΩΝ Double Home Flex
902181
3.40
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
2.74
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Τιμή Προµήθειας Φυσικού Αερίου με εκπτώσεις (€/kWh): Τιµή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριµηνιαίας Δηµοπρασίας + 0,006) * 0,65

Πάγιο (€/Μήνα): 3.4

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

ΗΡΩΝ Gas Home Flex
902180
3.40
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
2.74
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Τιμή Προµήθειας Φυσικού Αερίου με εκπτώσεις (€/kWh): Τιµή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριµηνιαίας Δηµοπρασίας + 0,006) * 0,65

Πάγιο (€/Μήνα): 3.4

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Αέριο Οικιακό Πλήρες Extra
902140
4.50
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
3.63
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Τιμή Προµήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh): 0.02059

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Έκπτωση Συνέπειας: 20%

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Φοιτητικό Οικιακό Πλήρες Extra
903229
4.50
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
3.63
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Φυσικό Αέριο

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Πάγιο (€/Μήνα): 4.5

Έκπτωση Συνέπειας: 20%

Δωροεπιταγή: 80€

Μη διαθέσιμο για παραλαβή
10 Προϊόντα
Σύγκριση