Ηλεκτρική Ενέργεια

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,085 έως 2.000kWh / 0,092 >2.001kWh

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Πάροχος: ΗΡΩΝ

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,085 έως 2.000kWh / 0,092 >2.001kWh

Τιμή Ενέργειας νύχτας (€/kWh): 0.0661

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Πάροχος: ΗΡΩΝ

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.086

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Πάροχος: ΗΡΩΝ

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.0865

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Πάροχος: ΗΡΩΝ

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Διάρκεια: 12μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.07555

Πάγιο (€/Μήνα): 0

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Διάρκεια: 24μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.0922

Πάγιο (€/Μήνα): 0.53

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Διάρκεια: 12μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.10142

Τιμή Ενέργειας νύχτας (€/kWh): 0.0661

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Διάρκεια: 24μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.09227

Τιμή Ενέργειας νύχτας (€/kWh): 0.0661

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Διάρκεια: 24μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.09227

Πάγιο (€/Μήνα): 1,52€ Μονοφασικό / 4,80€ Τριφασικό (€/4μηνο)

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.0785

Τιμή Ενέργειας νύχτας (€/kWh): 0.0785

Πάγιο (€/Μήνα): 1.9

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Πάροχος: ΗΡΩΝ

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.0785

Τιμή Ενέργειας νύχτας (€/kWh): 0.0785

Πάγιο (€/Μήνα): 1.9

Εγγύηση: Μηδενική εγγύηση, μέσω της ενεργοποίησης πάγιας εντολής

Πάροχος: ΗΡΩΝ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Διάρκεια: 24μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,10700€

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0,05885€

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Διάρκεια: 24μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.107

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0.05885

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Διάρκεια: 24μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.107

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0.05885

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Διάρκεια: 24μηνο

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0.107

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0.05885

29 Προϊόντα
Σύγκριση