Ηλεκτρική Ενέργεια

13 Προϊόντα
ΗΡΩΝ Protect Home
930691
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,62€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,184€

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

ΗΡΩΝ Protect Business S
930692
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,623€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,225€

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

ΗΡΩΝ Protect Business L
930693
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,623€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,393€

Έκπτωση Συνέπειας: Δεν διαθέτει

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Business 1 Maxi Free Basic
930676
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,151€

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0,443€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Business 2 Maxi Free Basic
930677
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,156€

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0,458€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Business NY Maxi Free Basic
930678
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Διαθέτει

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,292€

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0,448€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό Maxi Free
930679
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0,440€

Πάγιο (€/Μήνα): 5,00€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Business 1 Maxi Free
930690
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,157€

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0,449€

ΗΡΩΝ Generous Business L
930672
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,698€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,1604€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό Maxi Free Basic
930673
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν απαιτείται

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,105€

Τιμή Ενέργειας ημέρας με εκπτώσεις (€/kWh): 0,435€

ΗΡΩΝ Generous Home
930670
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,698€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,1224€

ΗΡΩΝ Generous Business S
930671
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Επαγγελματικό

Νυχτερινός Μετρητής: Δεν διαθέτει

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,698€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,1604€

Εταιρεία Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό Maxi Free+
930820
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
0.01
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Είδος Ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια

Τύπος Παροχής: Οικιακό

Τιμή Ενέργειας ημέρας (€/kWh): 0,358€

Τιμή χρέωσης ενέργειας με κρατική επιδότηση: 0,168€

Τιμή Ενέργειας νύχτας με εκπτώσεις (€/kWh): 0,358€

13 Προϊόντα
Σύγκριση