Συμβόλαια

10 Προϊόντα
Vodafone Flex με Έκπτωση Παγίου
903053
24.96
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
20.13
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): 700

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): 700

Δωρεάν Δεδομένα (GB): 2

Εύρος λεπτών ομιλίας: 800 - 2000

Wind W 3GB με Έκπτωση Παγίου
902149
27.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
21.77
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): 1000

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): 1000

Δωρεάν Δεδομένα (GB): 3

Πάγιο: 27.0

Vodafone Giga Unlimited Ultra με Έκπτωση Παγίου
901952
28.23
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
22.77
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Δεδομένα (GB): Απεριόριστα

Εύρος λεπτών ομιλίας: 3000 - Απεριόριστα

Vodafone RED Start με Έκπτωση Παγίου
903026
29.57
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
23.85
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): 6000

Δωρεάν Δεδομένα (GB): 4

Εύρος λεπτών ομιλίας: 3000 - Απεριόριστα

Vodafone RED Plus με Έκπτωση Παγίου
903029
31.33
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
25.27
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): 6000

Δωρεάν Δεδομένα (GB): 8

Εύρος λεπτών ομιλίας: 3000 - Απεριόριστα

Wind W 10GB με Έκπτωση Παγίου
902069
32.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
25.81
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): 1500

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): 1500

Δωρεάν Δεδομένα (GB): 10

Πάγιο: 32.0

Wind W Unlimited με Έκπτωση Παγίου
901883
39.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
31.45
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

SMS προς όλους: 3000

Λεπτά ομιλίας π: 3000

Πρόγραμμα: Συμβολαίου

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): Απεριόριστα

Vodafone RED Max με Έκπτωση Παγίου
903032
39.46
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
31.82
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): 6000

Δωρεάν Δεδομένα (GB): 20

Εύρος λεπτών ομιλίας: 3000 - Απεριόριστα

Vodafone Giga Unlimited Surf με Έκπτωση Παγίου
901946
43.21
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
34.85
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Δεδομένα (GB): Απεριόριστα

Roaming (GB): 35

Vodafone Giga Unlimited Play με Έκπτωση Παγίου
901949
54.26
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
43.76
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τύπος Προγράμματος: Οικιακό Συμβόλαιο

Δωρεάν λεπτά ομιλίας κινητού (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Μηνύματα (σε όλους): Απεριόριστα

Δωρεάν Δεδομένα (GB): Απεριόριστα

Roaming (GB): 35

10 Προϊόντα
Σύγκριση