Imaging

Total Support ONE Ψηφ. Βιντεοκάμερα 4 έτη Insurance
990679
29.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
24.11
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Βιντεοκάμερα 4 έτη Insurance
990680
50.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
41.05
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Βιντεοκάμερα 4 έτη Insurance
990681
70.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
57.18
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Βιντεοκάμερα 4 έτη Insurance
990682
101.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
82.18
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Βιντεοκάμερα 4 έτη Insurance
990683
133.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
107.98
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Βιντεοκάμερα 4 έτη Insurance
990684
156.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
126.53
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Βιντεοκάμερα 4 έτη Insurance
990685
177.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
143.47
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Βιντεοκάμερα 4 έτη Insurance
990686
203.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
164.44
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Φωτογραφική 4 έτη Insurance
990692
133.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
107.98
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Φωτογραφική 4 έτη Insurance
990687
19.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
16.05
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Φωτογραφική 4 έτη Insurance
990688
29.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
24.11
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Φωτογραφική 4 έτη Insurance
990689
50.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
41.05
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Φωτογραφική 4 έτη Insurance
990690
71.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
57.98
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Φωτογραφική 4 έτη Insurance
990691
101.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
82.18
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής: Εντός 4 εβδομάδων

Πανελλαδική κάλυψη: Ναι

Total Support ONE Ψηφ. Φωτογραφική 4 έτη Insurance
990693
154.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
124.92
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 4 έτη

Απεριόριστες επισκευές: Ναι

Δωρεάν ανταλλακτικά - εργασία επισκευής: Ναι

Αντικατάσταση