Τηλεφωνία & Tablet

Total Support PREMIUM Κινητό Insurance
990761
14.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
12.02
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Κινητό Insurance
990762
14.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
12.02
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Κινητό Insurance
990763
14.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
12.02
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990751
16.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
13.63
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990759
137.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
111.21
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990752
26.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
21.69
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990760
176.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
142.66
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990753
35.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
28.95
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990754
47.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
38.63
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990755
53.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
43.47
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990756
66.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
53.95
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990757
87.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
70.89
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Smartphone Insurance
990758
105.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
85.40
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής

Total Support PREMIUM Tablet Insurance
990772
127.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
103.15
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Χρονική διάρκεια κάλυψης: 1 έτος

Κάλυψη για κλοπή/ληστεία: Ναι 100% της αξίας αγοράς της συσκευής

Κάλυψη για θραύση: Ναι με 50% έκπτωση

Κάλυψη για πτώση υγρού: Ναι με 50% έκπτωση

Απεριόριστες επισκευές: Με προνομιακή έκπτωση 50% επί της τιμής επισκευής