Αρχικοποίηση Υπολογιστή

Αρχικοποίηση Υπολογιστή
990600
5.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
4.76
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Έλεγχος καλής λειτουργίας: Ναι

Εγκατάσταση Υπολογιστή
999164
19.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
16.05
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Εγγύηση εγκατάστασης: 3 Μήνες

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Έλεγχος καλής λειτουργίας: Ναι

Εγκατάσταση Βοηθητικών Προγραμμάτων
999159
19.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
16.05
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Εγγύηση εγκατάστασης: 3 Μήνες

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Εγκατάσταση Περιφερειακής Συσκευής - at store
999162
19.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
16.05
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Εγγύηση εγκατάστασης: 3 Μήνες

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Εγκατάσταση Μερών Η/Υ
999160
19.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
16.05
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Εγγύηση εγκατάστασης: 3 Μήνες

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Εγκατάσταση Τοπικού Δικτύου On Site
999788
49.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
40.24
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Σύνδεση Internet On Site
999787
39.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
32.18
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Σύνδεση & Επίδειξη Υπολογιστή On Site
999785
39.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
32.18
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

8 Προϊόντα
Σύγκριση