Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα Ταράτσα με αναμονές
930960
319.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
257.26
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα Trien Ταράτσα 1-2 όροφοι
930976
744.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
600.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ/Εξαεριστικό Trien

Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα Trien Ταράτσα 3-4 όροφοι
930977
949.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
765.32
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ/Εξαεριστικό Trien

Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα Trien Ταράτσα 5-6 όροφοι
930978
1169.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
942.74
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ/Εξαεριστικό Trien

Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα Trien Ταράτσα 7-8 όροφοι
930979
1372.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1106.45
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Βάση Στήριξης: Ταράτσας

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ/Εξαεριστικό Trien

Βάση Στήριξης: Κεραμοσκεπής

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Βάση Στήριξης: Κεραμοσκεπής

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Βάση Στήριξης: Κεραμοσκεπής

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Βάση Στήριξης: Κεραμοσκεπής

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ

Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα Trien Κεραμοσκεπή 1-2 όροφοι
931006
799.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
644.35
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Βάση Στήριξης: Κεραμοσκεπής

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ/Εξαεριστικό Trien

Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα Trien Κεραμοσκεπή 3-4 όροφοι
931007
999.00
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
805.65
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Βάση Στήριξης: Κεραμοσκεπής

Υδραυλική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Διαθέτει

Θερμικό Υγρό: Nox Fluid

Συμπεριλαμβανόμενα Αξεσουάρ: Σφαιρικός διακόπτης απομόνωσης & ρακόρ/Εξαεριστικό Trien

21 Προϊόντα
Σύγκριση