Κουζίνες

Κατηγορία Συσκευής: Κουζίνα

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

Τύπος υπηρεσίας: Σύνδεση

Σύνδεση & Πλήρης Επίδειξη Πλυντηρίου Πιάτων με ραντεβού
999744
36.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
29.76
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κατηγορία Συσκευής: Πλυντήριο

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Τύπος υπηρεσίας: Σύνδεση

Υδραυλική σύνδεση παροχής νερού και αποχέτευσης.: Ναι

Έλεγχος καλής λειτουργίας (Εισαγωγή - Άντληση νερού): Ναι

Εγκατάσταση Εστιών με ραντεβού
999707
24.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
20.08
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κατηγορία Συσκευής: Κουζίνα

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

Τύπος υπηρεσίας: Εγκατάσταση

Εγκατάσταση Ηλεκτρικής Κουζίνας με ραντεβού
999708
29.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
24.11
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κατηγορία Συσκευής: Κουζίνα

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

Τύπος υπηρεσίας: Σύνδεση

Σύνδεση & Πλήρης Επίδειξη Πλυντηρίου Ρούχων με ραντεβού
999747
36.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
29.76
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κατηγορία Συσκευής: Πλυντήριο

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Απασφάλιση κάδου (μπάρες): Ναι

Υδραυλική σύνδεση παροχής νερού και αποχέτευσης.: Ναι

Έλεγχος καλής λειτουργίας (Εισαγωγή - Άντληση νερού): Ναι

Κατηγορία Συσκευής: Κουζίνα

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

Τύπος υπηρεσίας: Σύνδεση

Σύνδεση κουζίνας με την παράδοση
990982
34.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
28.15
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κατηγορία Συσκευής: Κουζίνα

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

Τύπος υπηρεσίας: Σύνδεση

Σύνδεση Εστιών με την παράδοση
990983
34.90
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
28.15
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κατηγορία Συσκευής: Κουζίνα

Απο εξειδικευμένο τεχνικό: Ναι

Παρέχετε καλώδιο παροχής 3x6 εύκαμπτο και κλέμα σύνδεσης.: Ναι

Επίδειξη βασικών λειτουργιών εστιών και φούρνου.: Ναι

Τύπος υπηρεσίας: Σύνδεση

8 Προϊόντα
Σύγκριση